Radni sastanak sa Sindikalnim odborom

U prostorijama Javnog komunalnog preduzeća “Bašbunar” Travnik, održan je 4. radni sastanak na kojem su učestvovali direktor preduzeća, gosp. Abid Drobo, te članovi…

Read more