Odluka o usvajanju Cjenovnika

Temeljem članka 8. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06 i 51/09), članka 91. Statuta Općine Travnik (Pročišćeni tekst-…

Read more