Javni oglas za prijem radnika – 3 izvršioca

Na osnovu člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH (“Službene novine “ F BiH, broj:…

Read more