Cjenovnik

Na osnovu člana 12. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni list SR BiH“, broj 20/90 ), člana 10. stav 1. tačka 3. Statuta             JKP…

Read more