E-mail kontakti nadležnih službi

Direktor

Abid Droboabid.drobo@jkpbasbunar.com.badirektor

Protokol

Spahić Dinka spahic.dinka@jkpbasbunar.com.baprotokol

Ekonomski sektor

Mersudin Kahvedžićmersudin.kahvedzic@jkpbasbunar.com.bareklamacije
Safet Adilovićsafet.adilovic@jkpbasbunar.com.baunos podataka
Aida Jusufbašićaida.jusufbasic@jkpbasbunar.com.bašef računovodstva
Amela Rešidovićamela.residovic@jkpbasbunar.com.baknjigovođa
Vahida Softićvahida.softic@jkpbasbunar.com.baknjigovođa
Elvir Šiljakelvir.siljak@jkpbasbunar.com.banabavka
Hasan Palićhasan.palic@jkpbasbunar.com.bamagaciner
Selveta Bojićselveta.bojic@jkpbasbunar.com.bablagajnik
Elvedina Hamzagićelvedina.hamzagic@jkpbasbunar.com.baknjigovođa
Aladin Eminovićaladin.eminovic@jkpbasbunar.com.baIT sektor

Pravni sektor

Edin Teskeredžićedin.teskeredzic@jkpbasbunar.com.bašef pravnog sektora
Senad Pidžosenad.pidzo@jkpbasbunar.com.bareferent
Marijeta Arnautovićmarijeta.arnautovic@jkpbasbunar.com.bareferent

Vodovod i kanalizacija

Omer Alibegovićomer.alibegovic@jkpbasbunar.com.bašef tehničkog sektora
Ammar Topčićammar.topcic@jkpbasbunar.com.bašef RJ ViK

Čistoća

Amir Hujduramir.hujdur@jkpbasbunar.com.bašef RJ Čistoća
Adela Hadžićadela.hadzic@jkpbasbunar.com.bareferent RJ Čistoća

Saobračajnice

Selver Lendoselver.lendo@jkpbasbunar.com.bašef RJ Saobračajnice