E-račun


U cilju unapređenja naših usluga, te samim tim i olakšanog prijema pošte odnosno računa za komunalne usluge, preduzeće JKP Bašbunar omogućilo je svojim korisnicima prijem računa putem e-pošte: racuni@jkpbasbunar.com.ba

Unesite šifru korisnika ili bilo koji broj korisnikovog računa npr. 0123456-21
Unesite broj telefona (neobavezno)
Pod punom pravnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su popunjeni podaci tačni! Dostavom računa elektronskim putem, obaveza JKP "Bašbunar" prema korisniku je izvršena!
Unesite napomenu ili podsjetnik (neobavezno)

Za prijem pošte, možete ispuniti formular, obratiti nam se na navedeni e-mail sa potrebnim podacima: Ime i prezime, adresa te šifra korisnika, ili telefonski sa potrebnim podacima uz navođenje željenog e-maila za dostavu pošte!

Račune možete platiti putem elektronskog ili mobilnog bankarstva ( SVRHA UPLATE: broj računa ili ime i prezime te šifra korisnika) na račune banaka kod:

Unicredit banka d.d. : 338 670 224 026 6826

Raiffeisen Bank d.d. : 161 055 003 359 0065

Intesa San Paolo banka : 154 921 200 742 9060