Deponija krutog , neškodljivog otpada “Brižine” Bijelo Bučje-Pulac

Zbog važnosti sistemskog pristupa rješavanju problema otpada, Općina Travnik  ponovo podsjeća građane koji izvode neke od građevinskih radova na svojim objektima, čiste svoja dvorišta kao i investitore drugih vrsta objekata i radova, da je stavljena u funkciju Deponija krutog, neškodljivog otpada “Brizine” Bijelo Bučje-Pulac te da su zbog navedenog, prije početka radova, obavezni kontaktirati  JKP „Bašbunar“ radi dogovora o načinu i uslovima odlaganja krutog otpada.

U obilasku ovog važnog objekta načelnik Općine, Kenan Dautović upravo je i naglasio jedan od najvažnijih strateških ciljeva koji se bazira na konačnim i kvalitetnim rješenjima upravljanja otpadom .

Ovom prilikom najavljujemo pojačane kontrole komunalnih redara i nadležnih inspekcija upravo u ovoj oblasti i pozivamo građane na saradnju jer je to naš zajednički interes.

Izvor: općina Travnik