Kontejner za električnu i elektronsku otpadnu opremu

Na lokalitetu ispred Konzuma u Travniku, danas je postavljen namjenski kontejner koji će služiti za efikasno deponovanje električnog i elektronskog otpada, u koji će građani moći odložiti led sijalice, baterije, male kućanske aparate i ostalu sitnu elektro opremu.

Nadamo se da će građani Travnika prepoznati značaj sigurnog i efikasnog odlaganja elektro otpada, te očekujemo u narednom periodu više reciklažnih mjesta u našem gradu.