Nove lokacije kontejnera za električnu i elektronsku opremu

Travnik je danas dobio dva nova kontejnera, za odlaganje električne i elektronske otpadne opreme, na dvije lokacije koje su označene kao prioritetne za postavljanje namjenskih kontejnera.

Kontejneri su postavljeni kod Tržnog centra Bingo, i pored Konzuma u naselju Kalibunar.

Nadamo se da će građani prepoznati važnost efikasnog zbrinjavanja elektronskog i električnog otpada, te u narednom periodu očekujemo namjenske kontejnere na više lokaciju u Travniku.