Obavijest komunalnih redara

Obzirom da su nesavjesni pojedinci na saniranoj deponiji na Komaru, koju je sanirala Općina Travnik, ponovo ostavili 10-ak vreća smeća i klaoničkog otpada obavještavamo javnost da je danas JKP „Bašbunar“ Travnik na  navedenoj lokaciji  postavio nadzorne kamere i tablu upozorenja „Zabranjeno bacanje smeća“-video nadzor“.

Od 17. januara 2023. godine nadzor nad navedenom lokacijom vršit će komunalni redari, koji će identifikovati lica koja ostavljaju otpad, sačiniti službenu zabilješku, izuzeti snimke  video nadzora i iste dostaviti Službi za inspekcijski nadzor i  Policijskoj stanici Travnik  na daljnje postupanje.

Izvor: Općina Travnik