Obavijest: odvoz smeća

Poštovani korisnici usluga JKP “Bašbunar”, sa područja vangradske regije, te na nekim padinskim dijelovima, obavještavamo vas da će zbog pojave leda na cestama, te kvara na jednom od kamiona, doći do kašnjenja u odvozu smeća.

Ekipe JKP “Bašbunar” će u toku dana vikenda odvući sav otpad koji zbog navedenih tehničkih problema ne bude odvezen u redovnim terminima.

Zahvaljujemo na razumijevanju.