Obavijest: Zimsko održavanje puteva

Poštovani korisnici usluga JKP “Bašbunar” Travnik, koristimo priliku da vas upoznamo sa Planom čišćenja gradske zone te trenutno stanje na putevima u užem dijelu Travnika.

Javno komunalno preduzeće “Bašbunar” Travnik, prema potpisanom Ugovoru o održavanju puteva u zimskom periodu, ima zadatak da očisti puteve u užem dijelu grada, sa pripadajućim padinama na rubnim dijelovima grada. Van zona čišćenja pod JKP “Bašbunar”, obavezu čišćenja imaju privatna preduzeća koja imaju potpisan Ugovor o održavanju.

JKP “Bašbunar” Travnik održava puteve u ukupnoj dužini od 31 kilometar. Samo održavanje je podijeljeno u 2 zone prioriteta i to:

  1. zona prioriteta:

-put prema Bolnici za plućne bolesti i TBC ;

-put prema Slimenima preko Ilovače, kao i ulica Krndija

-održavanje parkinga JU Bolnica Travnik i Bolnice za plućne bolesti i TBC

  1. zona prioriteta:

-put prema ulicama Varoš, Stari grad, kao i put prema Bojni

-Meljanac, Kalibunar do Borca, kao i dio ulice Mostarska ( auto-moto) sve do mosta na Kanarama

-ručna dostava posipnog materijala, soli i pijeska, za ulice gdje je nemoguće prići vozilima za čišćenje snijega (Đikin sokak)

-ulice Bosanska, Školska, Donja mahala, Gornje i Donje osoje

-čišćenje ulica koje nisu predviđene Planom čišćenja: Šarića brdo i Gaj

Molbu upućujemo građanima, da obrate pažnju na parkiranje u ulici Školska, budući da kamion sa grnom veoma često ne uspije proći cijelom ulicom. Također, molbu upućujemo građanima za razumijevanjem, s obzirom na to da prilikom intenzivnijih padavina, nije moguće u kratkom roku očistiti sve što je obuhvaćeno Planom čišćenja.

Na zimsko održavanje puteva do sada je potrošeno preko 20 tona soli i 50 tona pijeska. JKP “Bašbunar” Travnik raspolaže dovoljnim količinama posipnog materija, te uz ljudstvo i mehanizaciju, spremno dočekuje sljedeće najavljene padavine.

Molbu upućujemo i pravnim licima, koja posluju u užem dijelu grada, da održavaju površine ispred svojih objekata, s obzirom da im je to i zakonska obaveza, a sigurno će pomoći i komunalnom preduzeću, kao i građanima i svim učesnicima u saobraćaju.