Obavještenje! 24.12.2021. Gluha Bukovica- Čosići i Dol

Poštovani korisnici usluga sa područja mjesne zajednice Gluha Bukovica, tačnije područje Čosića i Dola, da zbog tehničkih problema, snijega i leda na strmom dijelu puta, kamion komunalnog preduzeća “Bašbunar” Travnik nije uspio obići navedena naselja.

Zahvaljujemo se mještanima koji su na vrijeme uočili problem i svoje kante za otpad donijeli na dio puta koji je očišćen. Ostatak otpada biti će prikupljen čim tehnički uslovi budu povoljniji za promet kamiona.

Uprava