Obavještenje! Dolac, Putićevo, Prahulje

sign, warning, exclamation mark-159285.jpg

Poštovani korisnici usluga JKP “Bašbunar” Travnik, obavještavamo vas da je došlo do pucanja glavne vodovodne cijevi koja vodom snabdijeva naselja Dolac, Putićevo i Prahulje.

Molimo za razumijevanje naših korisnika koji su pogođeni ovim iznenadnim kvarom. Vode neće biti do saniranja navedenog kvara, za koji će biti potreban veći mehanički zahvat.