Obavještenje! Poziv na izmirenje dugovanja

Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga , pravna i fizička lica, da su pokrenute aktivnosti na pripremi tužbenih zahtjeva protiv korisnika koji nisu izmirili svoje obaveze.

Početak utuženja korisnika komunalnih usluga za period neplaćenih računa od 01.januara. do 31. decembra 2023. godine je 25. januar 2024. godine.

Zbog toga pozivamo korisnike usluga JKP “Bašbunar” , pravna i fizička lica ,da svoje obaveze i dugovanja izmire u najkraćem roku kako ne bi bili utuženi za neplaćene račune, a čime će izbjeći dodatne troškove (troškove suda, zatezne kamate).

Provjeru svojih dugovanja za neizmirene obaveze korisnici usluga  mogu izvršiti:

 – putem telefona: 030 509 787

 – putem Viber poruke čiji je sadržaj šifra korisnika te ime i prezime, na broj: 062 603 111,

– na internet stranici: www.jkpbasbunar.com,

– direktnim dolaskom u naplatne centre JKP “BAŠBUNAR” Travnik

Zahvaljujemo se svim korisnicima usluga koji svoje obaveze izmiruju uredno kao i onima koji izmire svoje obaveze nakon objave ovog obavještenja.