Održana sjednica Nadzornog odbora JKP “Bašbunar” Travnik

U sjedištu Javnog komunalnog preduzeća “Bašbunar” Travnik, održana je 27. (dvadesetsedma) sjednica Nadzornog odbora JKP “Bašbunar” d.o.o. Travnik, sa sljedećim dnevnim redom:

  • Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 26. sjednice,
  • Stanje priliva i odliva za mjesec decembar 2022. godine,
  • Razmatranje i usvajanje Pravilnika o javnim nabavkama,
  • Raspisivanje javnog konkursa za izbor i imenovanje Odbora za reviziju JKP “Bašbunar”

d.o.o. Travnik,

  • Zaključivanje ugovora između Općine Travnik i JKP “Bašbunar” d.o.o. Travnik o ustupanju

JKP “Bašbunar”- u  d.o.o. Travnik na korištenje objekata u kasarni “Slimena” Travnik,

  • Tekuća pitanja