Opstrukcije pojedinaca u radu Skloništa za nezbrinute životinje radi vlastitih interesa

Višegodišnji problem pasa lutalica Općina Travnik u tekućoj godini nastoji riješiti sistematski i u skladu sa postojećom zakonskom regulativom.

Izgradnjom Skloništa za nezbrinute životninje , donošenjem Odluke o ustupanju istog na upravljanje JKP-u “Bašbunar“ i upošljavanjem dva radnika koji brinu o psima kao i veterinara i veterinara pripravnika, stvoreni su uslovi konačnog zbrinjavanja pasa lutalica odnosno sklanjanja sa ulica čime dobijaju redovnu hranu i medicinsku uslugu.

Građani Travnika čija su djeca bila svakodnevno izložena strahu od ujeda pasa, oni koji su preživjeli traume napada psa ili čak čopora pasa, uprave svih škola, svesrdno podržavaju ovu aktivnost kao i svi oni koji normalno poimaju dobrobit  životinja.

A briga o napuštenim životinjama  sigurno nije ostaviti ih na ulicama kako to pojedinci žele.

Stoga, ovom prilikom obavještavamo građane da komunalni redari i nadležne inspekcije u saradnji sa Skloništem za nezbrinute životinje vode postupke protiv neodgovornih lica koji,  suprotno zakonskim odredbama, nastoje pse lutalice zadržati na ulicama radi vlastitih interesa i na osnovu kojih godinama ostvaruju korist trgujući sudbinama pasa.

Grupa takvih građana dobila je priliku da udomi pse i o njima brine onako kako se izjašnjavaju da je humano. Vratili si ih na ulicu i kontinuirano pokušavaju da obmanu građane Travnika različitim vrstama opstrukcija rada Skloništa.

Stoga je važno da građani znaju da su rad Skloništa, u okviru redovnih aktivnosti kontrolisali nadležni inspekcijski organi, mjerodavni da cijene način rada i uslove u Skloništu kao što će to raditi i u narednom periodu.

Općina će i dalje svojim aktivnostima i sredstvima raditi na unapređenju rada Skloništa kako bi JKP-u “Bašbunar“ pomogla  u upravljanju istim ali i koristiti sve zakonom predviđene mehanizme kako bi konačno bio zaustavljen lanac onih koji od građana Travnika godinama prave taoce radi vlastitih interesa .

Ovom prilikom pozivamo građane Travnika koji su zainteresovani za udomljavanje pasa da kontaktiraju JKP“Bašbunar“ kako bi proveli zakonitu proceduru udomljavanja. Nezbrinute životinje će se smještati  u Sklonište radi njihove dobrobiti ali i dobrobiti djece Travnika koja su ugožena onečišćenim dječijim igralištima, školskim dvorištima kao i opasnostima od napada i ujeda.

Izvor: Općina Travnik