Posjeta učenika KŠC “Petar Barbarić” izvorištu Bašbunar

U sklopu obilježavanja mjeseca ekologije u KŠC “Petar Barbarić” -Osnovna škola Travnik, upriličena je posjeta izvorištu Bašbunar na Bašbunaru.

Učenici 8. i 9. razreda u pratnji nastavnika, posjetili su jedno od dva velika izvorišta kojima Travnik dobija pitku vodu. Sedamdeset učenika i četiri nastavnika, dobili su osnovne informacije o izvorištu Bašbunar, njegovoj historiji i održavanju te koliko korisnika opslužuje. Također, upoznali su se i sa informacijama o izvorištu Plava voda, te činjenici da su dva izvorišta povezana, te da u sušnim mjesecima Plava voda napaja Bašbunar, sve kako bi naši cijenjeni korisnici imali pitku vodu i tokom većih hidrometeoroloških neprilika.