Posjeta učenika KŠC “Petar Barbarić”

U sklopu obilježavanja mjeseca ekologije u KŠC “Petar Barbarić” -Osnovna škola Travnik, upriličena je posjeta Javnom komunalnom preduzeću “Bašbunar” Travnik.

U posjetu preduzeću na adresi Kalibunar 3a došli su učenici 6. i 7. razreda zajedno sa nastavnicima. 78 učenika i 4 nastavnika upoznali su se sa osnovnim principima djelovanja komunalnog preduzeća. Učenici su također imali priliku postavljati pitanja o zbrinjavanju komunalnog otpada, o zbrinjavanju i odvozu krutog otpada, o fazama reciklaže plastike, papira, i stakla, te o nekim budućim projektima i izazovima.