Potpisan Ugovor o nabavci pumpi za vodu

U sjedištu Javnog komunalnog preduzeća “Bašbunar” Travnik, upriličeno je potpisivanje Ugovora o nabavci pumpe za vodu sa elektromotorom i ormarom za upravljanje, te pumpom za vodu bez elektromotora.

Direktor preduzeća gosp. Abid Drobo, te direktor preduzeća “ETAL BH” d.o.o. Sarajevo, gosp. Nail Jablić, potpisali su Ugovor o nabavci, nakon provedenog postupka Javne nabavke, te time ozvaničili uspješnu saradnju dva preduzeća, na polju modernizacije vodosnabdijevanja na području općine Travnik.