Primopredaja novog vozila za sakupljanje reciklažnog otpada

Danas je u krugu preduzeća JKP “Bašbunar” izvršena primopredaja novog vozila za sakupljanje reciklažnog otpada.

Vozilo je nabavljeno putem Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, a služit će prvenstveno za sakupljanje staklenog reciklažnog otpada, od ugostiteljskih subjekata na području općine Travnik, sa čijim je vlasnicima i obavljen pripremni razgovor na temu efikasnog skupljanja i korištenja novog vozila.