Radni sastanak sa predstavnicima MZ “Kalibunar”

U prostorijama JKP “Bašbunar” održan je sastanak predstavnika Mjesne zajednice “Kalibunar” gosp. Jasmina Švrake sa direktorom gosp. Abidom Drobom i šefom RJ Čistoća gosp. Amirom Hujdurom, na kojem se razgovaralo o pitanjima vezanim za komunalnu infrastrukturu i što hitnije rješavanje istih.

Između ostalog, razgovaralo se o kontejnerskim mjestima na području MZ “Kalibunar”, i njihov smještaj na lokacijama koje će efikasno odgovoriti potrebama stanovništva, i biti na mjestima gdje će biti omogućen nesmetan odvoz smeća naših zaposlenika.

Također, razgovaralo se i o održavanju javnih površina na području cijele MZ “Kalibunar”, posebno na tek obnovljenim i rekonstruisanim dijelovima naselja Kalibunar, te ovom prilikom čestitamo vrijednim inicijatorima iz MZ “Kalibunar”, investitorima i izvođačima, čijim poslom Kalibunar postaje izuzetno mjesto za život.

Na kraju, razgovaralo se i o stavljanju u funkciju smetljarnika, a više informacija bit će poznato u narednim danima.