Radni sastanak sa Sindikalnim odborom

U prostorijama Javnog komunalnog preduzeća “Bašbunar” Travnik, održan je 4. radni sastanak na kojem su učestvovali direktor preduzeća, gosp. Abid Drobo, te članovi Sindikalnog odbora JKP “Bašbunar” Travnik.

Na sastanku je razmatrana aktuelna problematika u radu preduzeća. Mnoštvo konstruktivnih prijedloga s obje strane, zasigurno će doprinijeti boljem razumijevanju problema, kao i njihovom što efikasnijem rješavanju.