Radni sastanak u JKP “Bašbunar”

U prostorijama Javnog komunalnog preduzeća “Bašbunar” Travnik, održan je radni sastanak direktora preduzeća gosp. Abida Drobe, sa uvaženim gostima, premijerom Srednjobosanskog kantona gosp. Tahirom Lendom i načelnikom općine Travnik gosp. Kenanom Dautovićem.

Razgovarano je o tekućim pitanjima, te kratkoročnim i srednjeročnim planovima sa kojima bi se preduzeće trebalo uskladiti u narednom periodu.