Realizacija projekta “Čista Lašva” održat će se 21. i 22. jula

U srijedu, 5. jula, projektni tim “My green deal” iz Elči Ibrahim-pašine medrese, posjetili su načelnika Općine Travnik, dr. Kenana Dautovića, kako bi obnovili veze i razmijenili detalje vezano za projekat “Čista Lašva” koji realizuje Uprava za vanjske poslove i dijasporu i Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ u BiH uz podršku Ureda EU u BiH.

Nakon posjete, održan je i sastanak kome su prisustvovali direktor Javnog komunalnog preduzeća “Bašbunar”, Abid Drobo, predsjednik kluba sportskih ribolovaca, Indir Melić, i pomoćnica načelnika za javne i komunalne poslove, Suada Karajko. Na sastanku je dogovoren tačan datum realizacije projekta, 21. i 22.07, kao i sredstva koja su potrebna.
Nakon uspješno realiziranog sastanka, dio projektnog tima “My green deal”, zajedno sa šefom čistoće JKP, Amirom Hujdurom, i predsjednikom kluba sportskih ribolovaca, Indirom Melićem, obišli su teren na kojem će se implementirati projekat.

Ovim putem se zahvaljujemo na izdvojenom vremenu i podršci koju nam pružaju već duže vrijeme.

Također, pozivamo sve koji su u prilici da nam se pridruže u ovoj akciji 21. i 22. jula, a koja je od koristi za sve građane naše lokalne zajednice.

Izvor: ELČI IBRAHIM-PAŠINA MEDRESA