Šapica-molba za udomljenjem

Moje ime je Šapica. Ja sam spašen sa ulice. Teško dolazim do hrane, jer je moja desna noga slomljena. Trenutno se nalazim u Skloništu za nezbrinute životinje „ Goleš“.  I strpljivo čekam svoj novi dom.

Prije svega želimo da osvjestimo i upozorimo građane općine Travnik, da se radi na tome da se što prije populacija uličnih pasa zbrine na pravi način. Da bi bilo što manje pasa sa tjelesnim povredama nanesenim od strane ljudi. Shodno postojećem problemu  mi aktivno radimo na proširenju kapaciteta. Uskoro će većina pasa biti zaštičena i zbrinuta na način da će svaki pas imati podjednaku brigu i pruženu ljubav u Skloništu za nezbrinute životinje.

Stop nasilju nad životinjama.