Sjednica Skupštine JKP “Bašbunar” Travnik

U sjedištu Javnog komunalnog preduzeća “Bašbunar” Travnik, održana je šesta ( 6. ) sjednica Skupštine JKP “Bašbunar” Travnik, sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Razmatranje Zapisnika sa 5. sjednice,
  1. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu JKP “Bašbunar” d.o.o. Travnik za 2022. godinu,
  2. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora JKP “Bašbunar” d.o.o. Travnik za 2022. godinu,
  3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Vanjskog revizora JKP “Bašbunar” d.o.o. Travnik za 2022. godinu,
  4. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja sa Finansijskim planom za 2023. godinu,
  5. Tekuća pitanja.

                                                                                                                                                                 PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

                                                                                                                                              Babić Smiljan