Ujed vlasničkog psa-poduzete mjere protiv neodgovornog vlasnika

Nakon prijave ujeda psa, komunalni redari u saradnji sa inspektorima utvrdili su da se radi o vlasničkom psu, a protiv neodgovorne vlasnice poduzet će se sve zakonom predviđene mjere.

U do sada provedenim aktivnostima, utvrđeno je da su protiv vlasnice već pokretani zakonski postupci i da se radi o jednom od pasa, koji je udomljen iz Skloništa za nezbrinute životinje u Golešu, kako bi opet bio pušten na ulicu o čemu je javnost i ranije obavještavana, kao i o posljedicama ovakvog ponašanja.

Pored navedenih postupaka, žrtva ujeda podnosi sudsku prijavu za naplatu štete od vlasnika psa, a prema ozljednom listu iz zdravstvene ustanove koja je konstatovala i potvrdila ujed psa.