Uređenje biciklističke staze

Pored svojih redovnih radnih aktivnosti, radnici Javnog komunalnog preduzeća “Bašbunar” uzeli su učešće i u čišćenju i uređenju dijela biciklističke staze na potezu od Kalibunara do Gospinog vrela. Pored košenja trave i rezanja granja koja su smetala normalnom odvijanju biciklističkog saobraćaja, sabrano je i pokupljeno smeće na datoj lokaciji.

U galeriji možete pogledati fotografije prije, kao i poslije uređenja biciklističke staze, koja će, nadamo se, dobro služiti travničkim biciklistima.