Aktivno učešće radnika JKP “Bašbunar” u uređenju terena u kasarni “Travnik”

S obzirom na pokrenute aktivnosti na uređenju sportskih terena u Kasarni Travnik, koje Općina preuzima na upravljanje i daje na korištenje građanima Travnika, aktivno učešće su uzeli radnici Javnog komunalnog preduzeća “Bašbunar” Travnik. Sječa viška granja, orezivanje žive ograde, kao i odvoz kabastog, organskog i redovnog otpada, posao je kojim će sportski tereni u Kasarni Travnik dobiti novi izgled.

Plan Općine je da sportske terene , u koje će u rekonstrukciju i poboljšanje ulagati sama Općina, ustupi na korištenje građanima Travnika, u vremenu od 8 ujutro do 10 navečer.