“Meokrnje-simbol borbe protiv fašizma”

Članovi Organizacionog odbora Admir Hadžiemrić, Fuad Lolić, Nevzudin Vihrić i Amela Lolić manifestacije “Meokrnje-simbol borbe protiv fašizma“ na kojoj je ove godine obilježavano 80 godina ustanka naroda i narodnosti BiH u Narodno-oslobodilačkoj borbi 1941-1945 i 29 godina oslobođenja Meokrnja u Odbrambeno oslobodilačkom ratu 1992-1995 uručili su zahvalnicu za podršku u organizaciji JKP “Bašbunar” Travnik na podršci u organizaciji manifestacije posljednjih 5 godina.