Obavještenje o izmjeni Cjenovnika

Na osnovu člana 19. Zakona o komunalnim djelatnostima SBK/KSB („Službene novine SBK/KSB“ broj 13/13), člana 10. stav 1. tačka 3. Statuta JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik (broj: S-319/06; OPU 2135/2008, OPU-IP 1148/2011) i člana 15. stav 2. Pravilnika o kriterijima za utvrđivanje cijena komunalnih usluga JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik, Nadzorni odbor JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik, na sjednici održanoj dana 25.02.2022. godine utvrdio je:

CJENOVNIK

KOMUNALNIH USLUGA JKP „BAŠBUNAR“ D.O.O. TRAVNIK

I IZNOS NAKNADA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH USLUGA

Naknade za obavljanje komunalnih usluga utvrđuju se u slijedećim iznosima:

 • USLUGE SNABDIJEVANJA VODOM ZA PIĆE
R.B.Vrsta naknadeCijena bez PDV-aPDV 17%Cijena sa PDV-om
1.Naknada za korisnike koji imaju ugrađen vodomjer-PRAVNA LICA2,20 KM/m30,37 KM/m32,57 KM/m3
2.Naknada za korisnike koji imaju ugrađen vodomjer- FIZIČKA LICA0,90 KM/m30,15 KM/m31,05 KM/m3
3.Naknada (paušal) za korisnike koji nemaju ugrađen vodomjer- FIZIČKA LICA (6m3 /član domaćinstva)5,40 KM/član domaćinstva0,92 KM/član domaćinstva6,32 KM/član domaćinstva
4.Naknada za bolnice i JU Dom zdravlja sa pripadajućim ambulantama1,50 KM/m30,26 KM/m31,76 KM/m3
 • USLUGE ODRŽAVANJA KANALIZACIONE MREŽE
R.B.Vrsta naknadeCijena bez PDV-aPDV 17%Cijena sa PDV-om
1.Naknada za korisnike koji imaju ugrađen vodomjer- PRAVNA LICA1,10 KM/m30,19 KM/m31,29 KM/m3
2.Naknada za korisnike koji imaju ugrađen vodomjer- FIZIČKA LICA0,45 KM/m30,08 KM/m30,53 KM/m3
3.Naknada (paušal) za korisnike koji nemaju ugrađen vodomjer- FIZIČKA LICA (6m3 /član domaćinstva)2,70 KM/član domaćinstva0,46 KM/član domaćinstva3,16 KM/član domaćinstva
4.Naknada za bolnice i JU Dom zdravlja sa pripadajućim ambulantama0,75 KM/m30,13 KM/m30,88 KM/m3
 • NAKNADA ZA PRIKLJUČAK NA VODOVODNU MREŽU
R.B.Vrsta naknadeCijena bez PDV-aPDV 17%Cijena sa PDV-om
1.Naknada za priključak na vodovodnu mrežu- FIZIČKA LICA307,69 KM52,31 KM360,00 KM
2.Naknada za priključak na vodovodnu mrežu- PRAVNA LICA    
a) stambeni objekti393,16 KM 66,84 KM460,00 KM
b) stambeno-poslovni objekti sa 1 poslovnim prostorom i poslovni prostori547,01 KM92,99 KM640,00 KM
NAPOMENA: za stambene objekte sa više poslovnih prostora ili stanova, naknada se povećava za 340,00 KM za svaki naredni prostor ili stan, a građevinski i drugi radovi se obračunavaju po predračunu
3.Naknada za priključak za privredne subjekte u privatnoj i državnoj svojini  

Naknada za priključak za privredne subjekte u privatnoj i državnoj svojini koji izvrše proširenje objekta ili izgradnju novog objekta
8,00 KM/m2    

8,00 KM/m2
1,36 KM/m2    
1,36 KM/m2
9,36 KM/m2    

9,36 KM/m2  
 • NAKNADA ZA PRIKLJUČAK NA KANALIZACIONU MREŽU
R.B.Vrsta naknadeCijena bez PDV-aPDV 17%Cijena sa PDV-om
1.Naknada za priključak na kanalizacionu mrežu- FIZIČKA LICA153,85 KM26,15KM180,00 KM
2.Naknada za priključak na kanalizacionu mrežu- PRAVNA LICA
stambeni objekti
196,58 KM33,42KM230,00 KM
stambeno-poslovni objekti sa 1 poslovnim prostorom i poslovni prostori273,50 KM46,50KM320,00 KM
NAPOMENA: za stambene objekte sa više poslovnih prostora ili stanova, naknada se obračunava u vrijednosti 50% visine naknade za priključak na vodovodnu mrežu
 • NAKNADA ZA ODRŽAVANJE MJERNOG MJESTA
R.B.Profil vodomjeraCijena bez PDV-aPDV 17%Cijena sa PDV-om
1.Ø 15 mm2,00 KM/mjesec0,34 KM/mjesec2,34 KM/mjesec
2.Ø 20 mm2,50 KM/mjesec0,42 KM/mjesec2,92 KM/mjesec
3.Ø 25 mm4,87 KM/mjesec0,83 KM/mjesec5,70 KM/mjesec
4.Ø 30 mm6,25 KM/mjesec1,06 KM/mjesec7,31 KM/mjesec
5.Ø 40 mm10,12 KM/mjesec1,72 KM/mjesec11,84 KM/mjesec
6.Ø 50 mm20,75 KM/mjesec3,53 KM/mjesec24,28 KM/mjesec
7.Ø 80 mm31,24 KM/mjesec5,36 KM/mjesec36,60 KM/mjesec
8.Ø 100 mm53,88 KM/mjesec9,16 KM/mjesec63,04 KM/mjesec
 • NAKNADA ZA USLUGE UGRADNJE VODOMJERA
R.B.Vrsta uslugeCijena bez PDV-aPDV 17%Cijena sa PDV-om
1.Ugradnja vodomjera profila 0,5 cola i ¾ cola sa pripadajućim materijalom100,00 KM17,00 KM117,00 KM
2.Ugradnja vodomjera profila 1 col sa pripadajućim materijalom200,00 KM34,00 KM234,00 KM
3.Ugradnja vodomjera profila 2 cola sa pripadajućim materijalom800,00 KM136,00 KM936,00 KM
4.Ugradnja vodomjera sa dodatnim modulima za prenos podataka putem radija, naknada se utvrđuje prema tržišnoj vrijednosti vodomjera i opreme na dan ugradnje 
 • NAKNADA ZA ISKLJUČENJE I PONOVNO PRIKLJUČENJE
R.B.Vrsta troškovaCijena bez PDV-aPDV 17%Cijena sa PDV-om
1.Naknada troškova isključenja i ponovnog priključenja bespravnih korisnika
PRAVNA LICA
FIZIČKA LICA
     

100,00 KM
50,00 KM
     

17,00 KM
8,50 KM
     

117,00 KM
58,50 KM
2.Naknada troškova isključenja i ponovnog priključenja neredovnih platiša
PRAVNA LICA
FIZIČKA LICA
     

70,09 KM
35,04 KM

     
11,91KM
5,96KM
     

82,00 KM
41,00 KM
 • NAKNADA ZA IZDAVANJE KOMUNALNIH SAGLASNOSTI
R.B.Vrsta naknadeCijena bez PDV-aPDV 17%Cijena sa PDV-om
1.Naknada za PRAVNA LICA100,00 KM17,00 KM117,00 KM
2.Naknada za FIZIČKA LICA50,00 KM8,50 KM58,50 KM
 • NAKNADA ZA STAMBENE OBJEKTE U KOJIMA TRENUTNO NIKO NE BORAVI
R.B.Vrsta naknadeCijena bez PDV-aPDV 17%Cijena sa PDV-om
1.Naknada za stambene objekte u kojima trenutno niko ne boravi5,00 KM0,85 KM5,85 KM
 • NAKNADA ZA USLUGE PRIKUPLJANJA, ODVOZA I DEPONOVANJA KOMUNALNOG OTPADA
R.B.Vrsta naknadeCijena bez PDV-aPDV 17%Cijena sa PDV-om
1.Naknada za PRAVNA LICA1,32 KM/m20,22 KM/m21,54 KM/m2
2.FIZIČKA LICA I zona3,00 KM/član domaćinstva0,51 KM/član domaćinstva3,51 KM/član domaćinstva

FIZIČKA LICA
II zona    
NAPOMENA: za domaćinstva u zoni II koja imaju 3 člana domaćinstva ili manje utvrđuje se minimalna cijena za to domaćinstvo  
2,00 KM/član domaćinstva  
6,00 KM/domaćinstvo
0,34 KM/član domaćinstva  
1,02 KM/ domaćinstvo


2,34 KM/član domaćinstva  
7,02 KM/domaćinstvo        
FIZIČKA LICA
III zona    
NAPOMENA: za domaćinstva u zoni III koja imaju 3 člana domaćinstva ili manje utvrđuje se minimalna cijena za to domaćinstvo
2,00 KM/član domaćinstva  
6,00 KM/domaćinstvo
0,34 KM/član domaćinstva  
1,02 KM/domaćinstvo
2,34 KM/član domaćinstva  
7,02 KM/domaćinstvo
3.Naknada za odvoz komunalnog otpada za bolnice i JU Dom zdravlja sa pripadajućim ambulantama2,20 KM/vreća0,37 KM/vreća2,57 KM/vreća
4.Naknada za odvoz građevinskog otpada (šuta)30,00 KM/m35,10 KM/m335,10 KM/m3
 •  NAKNADA ZA USLUGE PRIKUPLJANJA, ODVOZA I DEPONOVANJA KABASTOG I GRAĐEVINSKOG OTPADA
R.B.Vrsta naknadeCijena bez PDV-aPDV 17%Cijena sa PDV-om
1.Naknada za FIZIČKA LICA I zona1,00 KM/domaćinstvo0,17 KM/domaćinstvo1,17 KM/domaćinstvo
 • NAKNADA ZA RAD GRAĐEVINSKIH I DRUGIH MAŠINA I NAKNADE ZA USLUGE RADA RADNIKA
R.B.Vrsta radovaCijena bez PDV-aPDV 17%Cijena sa PDV-om
1.Rad građevinskih mašina      
rad rovokopača100,00 KM/h17,00KM/h117,00 KM/h
rad kompresora50,00 KM/h8,50 KM/h58,50 KM/h
rad mašine za nabijanje materijala (žaba)70,00 KM/h11,90 KM/h81,90 KM/h
rad traktora50,00 KM/h8,50 KM/h58,50 KM/h
rad valjka80,00 KM/h13,60 KM/h93,60 KM/h
rad mašine za rezanje asfalta5,00 KM/h0,85 KM/h5,85 KM/h
rad smetljara100,00 KM/h17,00 KM/h117,00 KM/h
upotreba cisterne (5m3 vode) (naknada se uvećava za troškove transporta)50,00 KM/h8,50 KM/h58,50 KM/h
rad pumpe za odštopavanje kanalizacije100,00 KM/h17,00 KM/h117,00 KM/h
2.Usluga pražnjenja septičkih jama pražnjenje septičke jame po cisterni od 3 m3
rad pumpe za pražnjenje septičkih jama
  100,00 KM  
60,00 KM/h
  17,00 KM  

10,20 KM/h
  117,00 KM  

70,20 KM/h
3.Usluge transporta
prevoz tereta kamionom do 10 km8,00 KM/km1,36KM/km9,36 KM/km
prevoz tereta kamionom od 10 do 30 km4,50 KM/km0,76KM/km5,26 KM/km
prevoz tereta kamionom preko 30 km3,00 KM/km0,51KM/km3,51 KM/km
4.Usluge asfaltiranja
priprema terena i asfaltiranje35,00 KM/m26,95 KM/m240,95 KM/m2
asfaltiranje bez pripreme terena28,00 KM/m24,76 KM/m232,76 KM/m2
5.Usluge rada radnika
VKV majstor15,00 KM/h2,55 KM/h17,55 KM/h
KV majstor12,00 KM/h2,04 KM/h14,04 KM/h
NK majstor8,00 KM/h1,36 KM/h9,36 KM/h
6.Rad geofona za otkrivanje podzemnih kvarova (na cijenu se dodaju troškovi prevoza do mjesta kvara)30,00 KM/h5,10 KM/h35,10 KM/h
 • NAKNADA ZA KORIŠTENJE USLUGA ZELENE PIJACE
R.B.Vrsta uslugeCijena bez PDV-aPDV 17%Cijena sa PDV-om
1.Prvi red prodajnih stolova (dnevno)2,99 KM/m20,51 KM/m23,50 KM/m2
2.Ostali prodajni stolovi (dnevno)2,56 KM/m20,44 KM/m23,00 KM/m2
3.Rezervacija stola (mjesečno, izuzev prvog reda)38,46 KM/m2 mjesečno6,54 KM/m2 mjesečno45,00 KM/m2 mjesečno
4.Ulazak motornih vozila u krug pijace2,56 KM/vozilo0,44 KM/vozilo3,00 KM/vozilo
5.Rezervacija stola za sezonski rad (3 do 6 mjeseci)-(prodaja suhomesnatih proizvoda, mliječnih proizvoda i sl.)1000,00 KM/stol170,00 KM/stol1170,00 KM/stol
 • NAKNADA ZA PRIKUPLJANJE, OTKUP I PRODAJU PAPIRA, KARTONSKE AMBALAŽE, NAJLONA, PVC I PET BOCA I OSTALIH SEKUNDARNIH SIROVINA
R.B.Vrsta uslugeCijena
1.Otkup papira i kartonske ambalaže od trećih lica60% od cijene utvrđene Pravilnikom
2.Otkup najlona60% od cijene utvrđene Pravilnikom

II PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

            Stupanjem na snagu ovog cjenovnika prestaje da važi cjenovnik komunalnih usluga JKP „Bašbunar“ d.o.o. Travnik, broj 05-NO-2154.2/10 od 23.12.2010. godine na koji se saglasnost dalo Općinsko vijeće Travnik Odlukom broj 01-1-01-3-2-690/10 od 21.12.2010. godine.

Broj: 05-NO-1219.2/22

Datum: 25.02.2022. godine                                                                              PREDSJEDNIK      

NADZORNOG ODBORA

Nikola Biljaka, dipl. kriminalist

Ovaj cjenovnik Općinsko vijeće Travnik je usvojilo Odlukom broj: 01-1-01-3-5-120/22, na sjednici Općinskog vijeća Travnik, održanoj dana 04.05. 2022. godine.

PREDSJEDAVAJUĆA

OPĆINSKOG VIJEĆA TRAVNIK

Vlatka Lovrinović, dipl. teol.

Dokument možete preuzeti i na web stranici Općine Travnik: Cjenovnik JKP “Bašbunar”

Odluku o usvajanju Cjenovnika možete pogledati u Službenim novinama Općine Travnik