Sastanak sa predstavnicima Instituta za hidrotehniku

U prostorijama JKP “Bašbunar” održan je radni sastanak sa predstavnicima Instituta za hidrotehniku iz Sarajeva, na kojem je razgovarano o metodologiji upravljanja otpadnim vodama, te problematici sa kojom se komunalna preduzeća susreću, u svakodnevnom radu i usklađivanju sa novim zakonskim i podzakonskim aktima.

Na sastanku su dogovarani budući koraci u metodologiji upravljanja otpadnim vodama. Ova vrlo važna tema, predmet je razgovora sa većinom komunalnih preduzeća u Bosni i Herceogovini, koja vrše upravljanje otpadnim vodama, a koja pripadaju području sliva rijeke Save.