Odluka o usvajanju Cjenovnika

Temeljem članka 8. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06 i 51/09), članka 91. Statuta Općine Travnik (Pročišćeni tekst-…

Read more

Odluka o komunalnom redu

Na osnovu člana 8. Zakona o principima lokalne samouprave („Službene novine FederacijeBiH“, broj 49/06 i 51/09), člana 59. stav 1. Zakona o komunalnim…

Read more

Cjenovnik

Na osnovu člana 12. Zakona o komunalnim djelatnostima („Službeni list SR BiH“, broj 20/90 ), člana 10. stav 1. tačka 3. Statuta             JKP…

Read more